در حال بارگذاری ...
 • بیستمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

دفتر پژوهش5
  بیستمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

  دفتر پژوهش5

  بیستمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

شبیه نامه یک
  بیستمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

  شبیه نامه یک

  بیستمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

دفتر تقلید5
  بیستمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

  دفتر تقلید5

  بیستمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

دفتر پژوهش 5
  بیستمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

  دفتر پژوهش 5

  دفتر تعزیه 13

  دفتر تعزیه 13

  جشن‌های مذهبی، روزهای مرگ و دیگر جشنواره‌های مکزیک

  جشن‌های مذهبی، روزهای مرگ و دیگر جشنواره‌های مکزیک

  دفتر پژوهش 2 (مجموعه مقالات)

  دفتر پژوهش 2 (مجموعه مقالات)

  بازی‌نامه 3

  بازی‌نامه 3

  مجموعه بازی‌نامه‌های پژوهشی چهارگانه چال‌میدان

  مجموعه بازی‌نامه‌های پژوهشی چهارگانه چال‌میدان

  مجموعه مقالات چهارمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی 1392

  مجموعه مقالات چهارمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی 1392

  بازی‌نامه 2

  بازی‌نامه 2

  بازی‌نامه 1

  بازی‌نامه 1

  دفتر تعزیه 12

  دفتر تعزیه 12

  سبک بازیگری و زندگی هنری سعدی افشار

  سبک بازیگری و زندگی هنری سعدی افشار

  دفتر پژوهش 1

  دفتر پژوهش 1

  مجموعه مقالات سومین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی

  مجموعه مقالات سومین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی

  دفتر تقلید 3

  دفتر تقلید 3

  دفتر پژوهش 3

  دفتر پژوهش 3

  فرهنگ لغات و اصطلاحات

  فرهنگ لغات و اصطلاحات

  دفتر تعزیه 15

  دفتر تعزیه 15

  بیستمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

  دفتر پژوهش5

  بیستمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

  شبیه نامه یک

  بیستمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

  دفتر تقلید5

  بیستمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

  دفتر پژوهش 5

  دفتر تعزیه 13

  جشن‌های مذهبی، روزهای مرگ و دیگر جشنواره‌های مکزیک

  دفتر پژوهش 2 (مجموعه مقالات)

  بازی‌نامه 3

  مجموعه بازی‌نامه‌های پژوهشی چهارگانه چال‌میدان

  مجموعه مقالات چهارمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی 1392

  بازی‌نامه 2

  بازی‌نامه 1

  دفتر تعزیه 12

  سبک بازیگری و زندگی هنری سعدی افشار

  دفتر پژوهش 1

  مجموعه مقالات سومین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی

  دفتر تقلید 3

  دفتر پژوهش 3

  فرهنگ لغات و اصطلاحات

  دفتر تعزیه 15

 • بیستمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی

  دفتر پژوهش ۵

  دفتر پژوهش ۵ گردآوری دکتر محمد حسین ناصربخت قطع رقعی تعداد صفحات ۴۸۸ سال نشر ۱۴۰۰ قیمت ۷۵۰۰۰ تومان شامل پژوهشهایی پیرامون نمایشهای عروسکی خرده نمایشهای شادی‌آور انتقادی در قالب بازی‌نمایشهای شبه‌عروسکی: ترکیب بازیگر انسانی و عروسک و نگاهی جامع به پیشرفتها و تغییرات ...


  دفتر تعزیه ۱۳

  نویسنده: داوود فتحعلی‌بیگی ـ مهدی دریایی سال نشر: اول ۱۳۹۴ تعداد صفحه: ۱۲۴ قطع: رقعی شابک: ۹ـ۸۰ـ۵۷۶۵ـ۶۰۰ـ۹۷۸ قیمت نسخه چاپی: ۵۰۰۰۰ ریال خلاصه: این اثر به مناسبت هفدهمین جشنواره آیینی سنتی منتشر شده‌است و ...


  دفتر پژوهش ۲ (مجموعه مقالات)

    برای خرید نس: جمعی از نویسندگان سال نشر: اول ۱۳۹۴ تعداد صفحه: ۲۲۴ قطع: رقعی شابک: ۳ـ۸۲ـ۵۷۶۵ـ۶۰۰ـ۹۷۸ قیمت نسخه چاپی: ۱۲۵۰۰۰ ریال خلاصه: این اثر به مناسبت هفدهمین جشنواره آیینی سنتی منتشر ...


  بازی‌نامه ۳

  نویسنده: مهدی صفاری‌نژاد ـ شهناز روستایی سال نشر: اول ۱۳۹۴ تعداد صفحه: ۲۷۶ قطع: رقعی شابک: ۳ـ۷۹ـ۵۷۶۵ـ۶۰۰ـ۹۷۸ قیمت نسخه چاپی: ۱۷۵۰۰۰ ریال خلاصه: این اثر به مناسبت هفدهمین جشنواره آیینی سنتی منتشر شده‌است و ...


  مجموعه مقالات چهارمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی ۱۳۹۲

  مجموعه مقالات چهارمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی ۱۳۹۲ گردآوری: حمیدرضا اردلان سال نشر: اول ۱۳۹۴ تعداد صفحه: ۱۶۰ قطع: وزیری شابک: ۷ـ۸۴ـ۵۷۶۵ـ۶۰۰ـ۹۷۸ قیمت نسخه چاپی: ۱۰۰۰۰۰ ریال خلاصه: این اثر به ...