در حال بارگذاری ...
 • شورای سیاست گذاری بیست و یکمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و سنتی

  علی نصیریان

  غلامرضا منتظری

  حسین قنادیان

  داوود فتحعلی بیگی

  محمد باقر قهرمانی

  هوشنگ جاوید

  کاظم نظری

   

  هیات انتخاب نمایش های ایرانی، صحنه ایی ( بخش آزاد )

  دکتر اکرم قاسم پور

  حسین شوندی

  مهدی صفاری نژاد

   

  هیات انتخاب نمایش های ایرانی، صحنه ای ( بخش ویژه )

  محمود فرهنگ

  هادی مرزبان

  فرهاد قائمیان

   

  هیات انتخاب نمایش های ایرانی، شبیه خوانی ( بخش مجالس غریب و مجالس نو )

  ابوالفضل میرزا احمدی

  علی اکبرقدوسیان

  مهدی دریایی