در حال بارگذاری ...
 • شورای سیاستگذاری جشنواره

  وزیرمحترم جناب آقای مهدی اسماعیلی 

  علی نصیریان 

  قادر آشنا

  حمیدرضا اردلان 

  محمدحسین ناصربخت

  داوود فتحعلی بیگی

  اردشیر صالح پور

  هیات  انتخاب نمایشهای تخت حوضی و مرور

  دکتر قطب الدین صادقی

  امیر دژاکام

  ابراهیم گله دارزاده

  حسین جمالی

  فخر موسوی

  هیات انتخاب متون تخت حوضی

  هنگامه مفید

  محمدحسین ناصربخت

  ابراهیم گله دارزاده

  هیات انتخاب آیین ها و بازی های نمایشی

  پوپک عظیم پور

  اردشیر صالح پور

  بهمن صادق حسنی

  هیات انتخاب جوانه های نمایش ایرانی

  هنگامه مفید

  داریوش نصیری

  مهدی صفارنژاد

  هیات انتخاب مقاله ها(سمینار)

  سودابه فضایلی

  لاله تقیان

  محمدحسین ناصربخت

  هیات خوانش نسخه ها و انتخاب مجالس شبیه خوانی

  سید عظیم موسوی

  سید محسن هاشمی

  علی عزیزی