در حال بارگذاری ...

جدول اجرای نمایش های استان چهارمحال و بختیاری، شهر کرد، بخش نقالی و پرده خوانی

جدول اجرای نمایش های استان چهارمحال و بختیاری، شهر کرد، بخش نقالی و پرده خوانی در بیست و یکمین جشنواره بین المللی نمایش های آئینی و سنتی
نظرات کاربران