در حال بارگذاری ...
برگزاری اولین جلسه ستادی جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و سنتی

اولین جلسه هماهنگی ستادی جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و سنتی با حضور دبیر این دوره از جشنواره برگزار شد

احمد جولایی دبیر بیست و یکمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و سنتی بر لزوم توجه به برنامه ریزی منظم و پیگیری روند اجرایی کمیته های مختلف تاکید کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی . صبح روز دو شنبه 18 اردیبهشت ماه 1402 با حضور دبیر این دوره از جشنواره  نخستین جلسه ستادی مشترک مدیران کمیته ها و مسئولین بخش های مختلف جشنواره  در دفتر دبیر خانه این رویداد هنری برگزار شد . در ابتدای این جلسه احمد جولایی ضمن بیان دیدگاههای کلی و سیاست های برگزاری این دوره از جشنواره بر لزوم برنامه ریزی منسجم کمیته های مختلف بر اساس فراخوان منتشر شده اشاره و بر زمان بندی درست برای پیگیری و گزارش دهی مدیران کمیته ها تاکید کرد . در ادامه جلسه  احمد جولایی ضمن استماع گزارشات مربوط به هر یک از بخش های جشنواره در جریان اقدامات و برنامه ریزی های کمیته نیز قرار گرفت .

بیست و یکمین جشنواره بین المللی نمایش های ایین و سنتی به دبیری احمد جولایی پاییز امسال  برگزار خواهد شد.
نظرات کاربران