در حال بارگذاری ...

طی روزهای سوم و هفتم صورت می گیرد

طی روزهای سوم تا هفتم مهرماه صورت می گیرد؛؛
میزبانی «تئاترشهر» و «برج آزادی» از چند اثر نمایشی شرکت کننده در جشنواره نمایش های آیینی و سنتی 

مجموعه فرهنگی هنری «برج آزادی» و مجموعه «تئاترشهر» میزبان چند نشست تخصصی، نمایش ویژه بانوان و نمایش های رادیویی شرکت کننده در بیست ویکمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و سنتی خواهند بود. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، نمایش ویژه بانوان، چند نشست فرهنگی تخصصی و تعدادی از نمایش های شرکت کننده در بخش رادیو تئاتر بیست و یکمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی و سنتی ، طی روزهای سوم تا هفتم مهرماه در مجموعه فرهنگی هنری «برج آزادی» و مجموعه «تئاتر شهر» تهران پیش روی مخاطبان قرار می گیرند.
براساس برنامه ریزی هایی که توسط ستاد برگزاری بیست و یکمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی سنتی با همکاری این دو مجموعه صورت گرفته ساعت 18:30 تا 21 روزهای دوشنبه سوم و چهارم مهر ماه نشست فرهنگی «ترنا بازی – نقالی، زره پوشی»  در فضای قهوه خانه ای در «برج آزادی» برگزار می شود. 
ساعت 16 تا 18 روزهای پنجم و ششم مهر ماه نیز نمایش ویژه بانوان «خاتون» به کارگردانی اکرم خاتون قزوینی و نشست فرهنگی «ترنا بازی – نقالی» میزبان مخاطبان در مجموعه فرهنگی هنری آزادی خواهند بود. این در حالی است که  ساعت  صبح10 تا 20 شب روزهای سوم تا هفتم مهر ماه نیز نمایشگاه «مشاغل و حرفه های مرتبط با نمایش های آیینی سنتی» در همین مجموعه میزبان علاقه مندان خواهد بود. 
در مجموعه «تئاترشهر» هم ساعت 14روزهای دوشنبه سوم ، چهارشنبه پنجم و پنجشنبه ششم مهرماه به ترتیب نمایش های رادیویی« دسیسه» به نویسندگی آرزو شهنواز و کارگردانی رضا داداشی از قزوین، «افسانه مارها» به نویسندگی و کارگردانی علی حسین قلی زاده از تبریز و «بی جی ام تاو» به نویسندگی ناصر کریمی و کارگردانی محمد رادمهر از اصفهان پیش روی علاقه مندان قرار می گیرد. 
نمایش های رادیویی«قهوه قجری» به نویسندگی آتیلا پسیانی و کارگردانی ایمان سلیح از تهران، «علیمردان خان» به نویسندگی و کارگردانی شیرین سپهراد، «برفچال» به نویسندگی راضیه مومیوند و کارگردانی ماکان رضایی از تهران هم به ترتیب در ساعت 16 روزهای دوشنبه سوم، سه شنبه چهارم و چهارشنبه پنجم مهرماه میزبان مخاطبان در مجموعه تئاتر شهر خواهند بود.
نظرات کاربران